Helse og økonomi

Hansketørkere tvinger seg fram i vår hygiensike verden. Hensikten med disse maskinene er at det er krav til at hansken skal kunne vaskes og tørkes på en effektiv måte, slik at de er rene og hygieniske både utvendig og innvendig. Inni hanskene er det lett at det danner seg bakterier og sopp. Disse organismene er ofte grunnen til at hansker som har vært i bruk en tid, ofte lukter tildels sterkt. Dette fjernes ved vasking.

Et annet moment er at hanskene varer lengre, og med de kostnader som verneutstyr av denne type medfører, da er det god butikk å ta vare på det utstyret man har i bruk.  Godt vedlikehold har alltid lønt seg.  Dette gjelder også hansker.