Helse og økonomi

Hansketørkere tvinger seg fram i vår hygiensike verden. Hensikten med disse maskinene er at det er krav til at hansken skal kunne vaskes og tørkes på en effektiv måte, slik at de er rene og hygieniske både utvendig og innvendig. Inni hanskene er det lett at det danner seg bakterier og sopp. Disse organismene er ofte grunnen til at hansker som har vært i bruk en tid, ofte lukter tildels sterkt. Dette fjernes ved vasking.

01.12.201511:54 Center Plast

Et annet moment er at hanskene varer lengre, og med de kostnader som verneutstyr av denne type medfører, da er det god butikk å ta vare på det utstyret man har i bruk.  Godt vedlikehold har alltid lønt seg.  Dette gjelder også hansker.

, click to open in lightbox

Hansketørkere

Hansketørkere

Hansketørkere.

Maskiner som er spesielt laget for å tørke hansker.

Vi har to utgaver; P6 og P16.
Henholdsvis har de kapasitet for 6 eller 16 par hansker.

Virkemåten på disse hansketørker-maskinene, er at de tilfører ikke varme som er produsert i maskinen ved hjelp av varmeelement eller lignende.  Derimot er våre maskiner laget slik at de henter luft i rommet hvor de er plassert, altså i normal romtemperatur.  
Dette er den mest skånsomme metoden å tørke hansker på!

Mange materialer i plast og gummi og andre materialer, tåler simpelthen ikke tilført varme under tørking.  Bestanddeler i plas-, gummi- eller fibre, fordampes ut av materialene, og som konsekvens overraskes man av at produktene krymper, blir stivere, og opprinnelige egenskaper kan ikke re-genereres. Noen hansker ødelegges ved at materialene simpelthen brekker, sprekker opp, og derav får lekkasje.

Vær oppmerksom på dette når tørking av hansker vurderes.

Fordelaktig kan maskinene plasseres i garderober eller andre egnende rom hvor der er normal romtemperatur.
Rommene bør ha mekanisk ventilasjon, slik at fuktighet føres bort/ut fra rommet.

Reservedeler er fullt ut tilgjengelige.

Ta kontakt!

Email: office@hansker.no

Tel:  755 66500