MegaOil m/u for 30cm

Heldyppete hansker med olje- og syreresistent PVC-belegg. Hanskene leveres med "Fish Grip" eller glatt overflate. Santizedbehandlet for å unngå bakterievekst.

02.12.201509:35 Center Plast

5871    MegaOil m/for 30cm glatt  str. 8
5872    MegaOil m/for 30cm glatt  str. 9
5874    MegaOil m/for 30cm glatt  str.10
5841    MegaOil u/for 30cm  str. 8
5842    MegaOil u/for 30cm  str. 9
5844    MegaOil u/for 30cm  str.10
5810    MegaOil u/for 30cm glatt  str. 8
5811    MegaOil u/for 30cm glatt  str. 9
5813    MegaOil u/for 30cm glatt  str.10
5901    MegaOil m/for 30cm  str. 8
5902    MegaOil m/for 30cm  str. 9
5904    MegaOil m/for 30cm  str. 10


Lengde: 30 cm. Størrelser:

Forpakning: 5 / 100
Forkvalitet: L= tynt for, T= tykt for

EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

Kjemikalie hanske, sort med gul mansjett. Glatt eller ru grep. 30 cm, click to open in lightbox

Kjemikalie-hansker

Kjemikalie-hansker

Kjemikalie-hansker.  CE-kategori III.  Spesifikke utvalgte råvarer, samt avansert og omfattende testing ligger til grunn for å få sertifikat på hansker i denne kategorien.

MegaOil-modellene våre er basert på spesielle blandinger bestående av PVC.

Kjemikalie-hansker er et vidt begrep, og spenner over et bredt område, og de skal beskytte mot gjennomtregning av kjemikalier fra de aller svakeste, til de mest aggresive kjemikalier man kan tenke seg.
I dag finnes det hansker som er spesifikt testet for visse grupper kjemikalier, da det er sånn at ingen råvarer vil kunne fungere for alt og alle eventualiteter.
Eksempelvis finnes det hansker som motstår de sterkeste giftige kjemikalier, men dog ikke tåler vann! Kontakt med vann er oppløser produktet nesten umiddelbart.

MegaOil-modellene våre er testet mot kjemikalier som er normalt tilgjengelig i hverdagen.  De er spesifikt innrettet mot oljer og fettsyrer, her for eksempel fiske- og Omega-oljer.
Konsentrasjon av kjemikalier er også avgjørende for gjennomtregningstid.

Kjemikalie-hansker må ofte testes i hvert enkelt tilfelle, dersom kjemikaliet ikke er testet på forhand.

Kjemikalie-hansker bør vaskes grundig utvendig etter bruk/eksponering.

Ta kontakt!  

Email:  office@hansker.no

Tel:  755 66500