Milebrent tjære, lys

Lys furutjære.

02.12.201510:06 Center Plast

Milebrent Original ren, lys tretjære basert på furu. Denne kvaliteten er unik og gir en typisk tjærefarget, men gylden dyp farge.  Milebrent i Finland.

Påføres i ett eller flere lag, som skal tørke mellom hver påføring. Kan eventuelt tynnes med Terpentin for bedre inntrengning. Naturens egen medisin mot inntrengning av vann, salter og sopp/råte.

Leveres i følgende emballasjer: 1L, 5L, 25L og fat.

Tørketid: 1-10 dager avhengig av sol, fuktighet og temperatur. Tørking innendørs kan forlenge tørketiden vesentlig.

Lys tre tjære av furu , click to open in lightbox
, click to open in lightbox

Relaterte artikler

Tjæreprodukter

Tjæreprodukter

Tjæreprodukter.

Tretjære er et naturprodukt.  Dog er det fremstillingsmetoden av tretjære som får destilatet ut i den form vi kjenner det.
Tjæren er komplisert sammensatt, og består av over 3000 kartlagte stoffer og forbindelser.  Deriblant flere hundre naturilge stoffer som er under kategorien Pestisider.  Pestisider er stoffer som bla. hindrer at sopp etablerer seg og forårsaker råte.

Tretjære av furu, har vært brukt flere tusen år tilbake i tid.  Tidlige bygg av tømmer ble langt tilbak i tid behandlet med tjære.  I Skandinavia var tretjære viktig til både bygninger og båt.  I Europa har det vært tradisjon å bruke forskjellige kvaliteter tretjære spesielt til tidlig skipsbygging og senere annen maritim virksomhet.

Senere fant man det fordelaktig å blande tretjæren med andre oljer, eksempelvis Linolje.  Fordelen var bedre inntregning i trevirket, bedre impregnering.

I dag forhandler vi 2 typer tretjære.

Finsk Fururtjære
Kinesisk Furutjære.

Vi har i senere tid viderført produksjon av velkjente tretjære-baserte oljer.  

Vi produserer;

Trekkfastolje.
Terasseolje.
Kaiimpregnering.
Mek-Tar.

I tillegg leverer vi Terpentin til tynningsmiddel.

Terpentin i seg selv, er meget konserverende for treverk.

Ta kontakt!

Email:  office@hansker.no

Tel:  755 66500