Min Terrasse

Tjærebasert Terasse-Olje

07.06.201614:43 centerplast.no

Beis/Olje for behandling av trykkimpregnert material.

Produktet består av tretjære av furu, tilsatt alkyd og anerkjente

løsningsmidler.

Produktet er tilsatt soppdreper.

Leveres i:  3 Liter Spann

Varenummer: 3381

HMS-data Min Terrasse

Relaterte artikler

Tjæreprodukter